Pro pořadatele formulář OSA


Pro pořadatele:
 
Ochranný svaz autorský (dále OSA) je podle autorského zákona č. 121/2000 Sb., prováděcích předpisů, mezinárodních dohod a smluv o zastupování, pověřen udílet souhlas k užití veškerého chráněného repertoáru domácích a zahraničních autorů. Pořadatel veřejné hudební produkce má nejméně 10 dnů před akcí toto veřejné vystoupení ohlásit na OSA, vyžádat si svolení k užití hudebních děl a za užití zaplatit autorský provozovací honorář. Poplatky společnosti OSA za veřejné vystoupení hradí pořadatel akce a nikoliv hudební skupina. Neveřejná vystoupení (uzavřená společnost bez výběru vstupného - např. svatby, soukromé oslavy apod.) jsou od těchto poplatků osvobozena.
 

 

 

 

 

 

TOPlist
aktualizováno: 26.11.2018 08:01:23